POLICY/ORDNINGSREGLER

Policy

 • Medlemmar ska behandla varandra med respekt.
 • Alla medlemmar har lika mycket rätt att använda gymmets tillgångar.
 • Korten är personliga och det är strängt förbjudet att låna ut sitt kort till någon annan och sker detta så stängs medlemmen av och eventuell inbetalad tid betalas inte tillbaka. Har ditt kort blivit bort tappat eller förstört kontaktar ni oss , förlorat kort debiteras med 45:-.
 • Vi motsäger oss all form av doping och droger och vid undertecknande av detta dokument så är jag medveten om detta samt att tester och stickprov kan komma att göras.
 • Håll god hygien och använd rena kläder samt undvik starka dofter för våra allergikers skull.
 • Åldersgräns 15 år. Med förälders medgivande är det tillåtet att träna även om man är under 15 år, då krävs en gymintroduktion där en förälder är närvarande, vilken genomförs innan träning får påbörjas.

Ordningsregler

 • Inga ytterskor får förekomma i lokalen. Ytterskor placeras i receptionen på placerade skoställ.
 • Var och en ställer tillbaka viktskivor och utrustning efter sig. Lämna inga vikter kvar på redskapen.
 • Torka av konditionredskap och bänkar efter användning. Ytdesinfektion och papper finns i lokalen.
 • Skåpen i lokalen är till för korttidsförvaring. Låsta skåps töms vid stängning.

Övrigt

 • Alla medlemmar tränar på eget ansvar
 • Vi ansvarar inte för medlemmarnas personliga värdesaker.
 • Alla stölder polisanmäls.